oversættelse af ske


ske (-en)
f: skeen, skeer, skeerne
I)

II)
,


skele
f: skeler, skelede, skelet
()
skelne
f: skelner, skelnede, skelnet
skeløjet
f: skeløjet, skeløjede
,
skema (-et)
f: skemaet, skemaer, skemaerne
; ( )
skepsis (-en)
f: skepsissen
,  søgehistorie
  ske