oversættelse af konto


konto (-en)
f: kontoen, kontoer (ilikonti), kontoerne (ilikontiene)
( ..)


kontor (-et)
f: kontoret, kontorer, kontorerne
,  søgehistorie
  konto