oversættelse af at


at
;


A-pagten, Atlantpagten
jeg ved at det er sandt ,
for at ,
uden at ,
atelier (-et)
f: atelieret (iliatelier'et), atelierer (iliatelier'er), ateliererne (iliatelier'erne)
( . .)
atletik (-en)
f: atletikken
atmosfære (-en)
f: atmosfæren, atmosfærer, atmosfærerne
atom (-et)
f: atomet, atomer, atomerne
atombombe (-en)
f: atombomben, atombomber, atombomberne  søgehistorie
  at